Myšlenka na den: Pravda a milost jsou v Kristu, „plném milosti a pravdy“. Pravda a milost jsou stále životem církve. Jejich prostřednictvím kráčíme v Ježíšových stopách. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz