Myšlenka na den: Do nebe se vstupuje buď branou nevinnosti, nebo branou pokání. Poté co jsme zhřešili, nám zbývá jen jeden způsob, jak vstoupit do nebe, a to je cesta pokání. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz