Ohlášky v týdnu od 2. 10.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

2. 10. Pondělí, pam.  Svatých  andělů  strážných 

18.00 za zemřelé členy rodiny Kriegelovy a Tučkovy

3. 10. Úterý

7.00   mše sv. není

4. 10. Středa, pam. sv. Františka z Assisi

18.00 za Ladislava Tošovského

5. 10. Čtvrtek

16.30 dětská bohoslužba slova

6. 10. Pátek

7.00   mše sv. není
18.00 za živé i zemřelé členy OFM.III. a za bratra Česlava

7. 10. Sobota, pam.  Panny Marie Růžencové

7.00   mše sv. není
18.00 Horní Radechová (s nedělní platností)

8. 10. 27. Neděle v mezidobí

7.00   živé i zemřelé příbuzné a přátele
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00 modlitba růžence a svátostné požehnání

Sdělení farníkům 1. 10.

V tomto týdnu nebudou ranní mše sv. v ÚT., PÁ. a v SO.


V měsíci říjnu se budeme modlit růženec vždy v NE v 18.00, zakončíme svátostným požehnáním.

Všechny k této modlitbě zveme!


VÝUKA  STŘEDOŠKOLÁKŮ:

Začne až příští týden

(tj.:11.10. -Mladší sš  a  12.10- Starší sš.)


Na faře si můžete zakoupit:

*Objednané sešitky: Liturgie pro děti ( 500,-Kč)

*DVD z 1.svatého přijímání (200,-Kč)

 


NE  1.10. – 18.00  v kostele modlitba růžence (radostný)

                              a svátostné požehnání.


ČT  5.10. – po dětské bohoslužbě slova se koná

                   ministrantská schůzka


PÁ  6.10. – ranní mše sv. není

  od 16.00 příležitost ke svátosti smíření

  18.00 mše sv., adorace, svátostné požehnání.


  Po večerní mši sv. na faře – společenství manželů.


SO  7.10. – 18.00 na faře společenství mladých (od 14-ti let)

           Na všechny se těšíme!