Ohlášky v týdnu od 9. 10.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

8. 10. 27. neděle v mezidobí

7.00   za živé i zemřelé příbuzné a přátele
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00 modlitba růžence a svátostné požehnání

9. 10. Pondělí

10.00 Olešenské posvícení
18.00 za přátele, sousedy, spolupracovníky a kmotřence 

10. 10. Úterý

7.00  mše sv. není!!!

11. 10. Středa, památka sv. Jana XXIII., papeže

18.00 za dobrý úmysl

12. 10. Čtvrtek, památka sv. Radima, biskupa a mučedníka

16.30 za rodiče Středovy, syna Josefa, Annu Středovou a Janu

13. 10. Pátek

18.00 za rodiče Fialovy, Blossovy a syna Petra

14. 10. Sobota, památka Panny Marie

7.00   na poděkování a za další Boží pomoc a ochranu
18.00 Horní Radechová (s nedělní platností)

15. 10. 28. neděle v mezidobí

7.00   za živé i zemřelé osadníky Horních Rybníků
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00 modlitba růžence a svátostné požehnání

Sdělení farníkům 8. 10.

V tomto týdnu nebude ranní mše svatá v úterý!!!

 

V měsíci říjnu se budeme modlit růženec vždy v NE v 18.00, zakončíme svátostným požehnáním.

Všechny k této modlitbě zveme!


VÝUKA  STŘEDOŠKOLÁKŮ:

Začne tento týden

(tj.: ve středu 11. 10. - mladší SŠ v 16.30 na faře

a ve čtvrtek 12. 10. - starší SŠ od 18.15 také na faře.)


V sakristii si můžete zakoupit:

* Objednané sešitky: Liturgie pro děti (150,-Kč)

* DVD z 1. svatého přijímání (200,-Kč)


NE  8. 10. – 18.00  v kostele modlitba růžence světla (společenství mladých) a svátostné požehnání.


Vzadu je informační zpravodaj naší diecéze Adalbert, tak je možné si ho koupit.


Prosíme o modlitbu za uzdravení P. Baschanta.