Ohlášky v týdnu od 15. 1.

                  

POŘAD  BOHOSLUŽEB

V  ČERVENÉM  KOSTELCI
V TOMTO  TÝDNU  JE  ZMĚNĚNÝ  POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

14.1.        2.  NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

                7.00  za Jaroslava Mikeše, syny a celý rod

9.00   za farníky

                   11.00 Boušín

 

 

15.1.           PONDĚLÍ

                   18.00  bohoslužba slova

                  

16.1.           ÚTERÝ

                7.00  mše sv. není

 

17.1.           STŘEDA   pam. sv. Antonína, opata                   

                   18.00  bohoslužba slova

                                     

18.1.          ČTVRTEK   pam. P.Marie, Matky jednoty křesťanů                

                   16.30  bohoslužba slova

 

19.1.          PÁTEK      

                   18.00  bohoslužba slova

 

20.1.          SOBOTA

                   7.00  mše sv. není

                   18.00  Horní Radechová (s nedělní platností)

 

 

21.1.        3.  NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

                7.00  za  jednotu křesťanů

9.00   za farníky

                   11.00  Boušín

                   18.00  bohoslužba slova (nahrazuje mši sv.)

 

 

  SDĚLENÍ  FARNÍKŮM  14. 1. 2018

 V pátek 19. ledna večer po bohoslužbě zveme srdečně na faru na první společenství mládeže od 19 let. 

 

V tomto týdnu nebude:

Vzdělávání středoškoláků (obě skupiny)

Výuka náboženství v Olešnici.

 

Mše sv. ráno v tomto týdnu nebudou,

večerní jsou nahrazeny bohoslužbou slova.

 

NE  21.1. – dopoledne bude obvyklý pořad nedělních

                    bohoslužeb.

 

                    18.00 – bohoslužba slova (poplesová)

                                 nahrazuje nedělní mši sv.

   

Zájemci o přijetí svátosti biřmování – stále se mohou hlásit duchovnímu správci.

 

DĚTEM – a p.kaplanovi Jendovi děkujeme za pěknou inovaci při obětním průvodu. Kdo neponese obětní dary, může pokaždé přinést srdíčko.

 

NABÍDKA – PROSBA:

Kdo z našich seniorů a nemocných by potřeboval dopravu na nedělní mši sv. (třeba jen občasnou), dejte vědět na faře.

Rádi Vás přivezeme i  odvezeme! 

 

 POZOR!!  ZMĚNA TERMÍNŮ  SPOLEČENSTVÍ:

 

Společenství farníků –   každé druhé pondělí

po mši sv. na faře (v 19 hod.)

 

Vzdělávání farníků –      každé druhé pondělí (střídavě)

po mši sv. na faře (v 19 hod.)

 

Společenství mládeže cca 14-19 let– každou druhou sobotu v 18.00 na faře 

Společenství mládeže  cca od 19 let – každý druhý pátek  (po mši sv. na faře (v 19 hod.)