Ohlášky v týdnu od 29. 1.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

28. 1. 4. Neděle v mezidobí

7.00   za Adolfa Balcara, sestry a jejich rodiče
9.00   za farníky
11.00 Boušín

29. 1. Pondělí

18.00 za zemřelé přátele a dobrodince

30. 1. Úterý

7.00 za dar víry pro manžela, děti a vnoučata

31. 1. Středa - památka sv. Jana Bosca, kněze

18.00 za děti a jejich rodiny

1. 2. Čtvrtek

16.30 na poděkování a s prosbou o pomoc Ducha Sv. při výchově dětí

2. 2. Pátek - Svátek Uvedení Páně do chrámu

7.00   za rodinu Švecovu a Bergerovu       
18.00 za  Marii Kábrtovou, manžela a rodiče

3. 2. Sobota - památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

7.00   za rodiče a sourozence
18.00 Horní Radechová (s nedělní platností)

4. 2. 5. Neděle v mezidobí

7.00   za Františka Holuba, Karla Řičáře a jejich manželky
9.00   za farníky
11.00 Boušín

Sdělení farníkům 28. 1.

29.1. Pondělí – po večerní mši sv. (19 hod) na faře společenství farníků  (nově!)

1.2. Čtvrtek  –  po dětské mši sv. schůzka malých ministrantů (předškoláci až do 3. třídy)

2.2. Pátek – Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), první pátek v měsíci.
Mše sv.: 7.00 a 18.00 – při obou žehnání svící
od 16.00 příležitost ke svátosti smíření

Po večerní mši sv. na faře: Společenství mladých (=starší mladí od 19-ti let)

3.2. Sobota – uděluje se svatoblažejské požehnání

Vzdělávání středoškoláků:

Mladší ST   16.30

Starší ČT  18.30 (nově!)

Zájemci o přijetí svátosti biřmování: Krátká organizační schůzka bude v neděli v 16.00 na faře.