Ohlášky v týdnu od 26. 2.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

25. 2. 2. Neděle postní

7.00   za Františka a Olgu Junkovy
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00  pobožnost křížové cesty, svátostné požehnání

26. 2. Pondělí

18.00 za přátele, spolupracovníky a sousedy

27. 2. Úterý

7.00 za živé i zemřelé členy rodiny Lelkovy a Rudolfovy, s prosbou o další Boží pomoc a ochranu, dar víry a dar zdraví pro celou rodinu

28. 2. Středa

18.00 za Věru a Josefa Rosovy a jejich rodiče

1. 3. Čtvrtek

16.30 za Marii Regnerovou

2. 3. Pátek

7.00  za  kněze a kněžská povolání   
17.30  pobožnost křížové cesty
18.00  za Annu a Josefa Semerákovy a celý rod

3. 3. Sobota

7.00   za Jana Kubinu a celý rod
18.00 Horní Radechová (s nedělní platností)

4. 3. 3. Neděle postní

7.00   za Jaroslava Šolce a celý rod
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00  pobožnost křížové cesty, svátostné požehnání

Sdělení farníkům 25. 2.

PO  26.2.  – společenství  farníků  mimořádně není

PÁ  2.3.   –  mše sv. 7.00 a 18.00
od 16.00 příležitost ke svátosti smíření
po večerní mši sv. na faře společenství mladých (19+)

SO  3.3.  –  9.00   ZAČÁTEK  PŘÍPRAVY  DĚTÍ  NA  1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

NE  4.3.  –    16.00  příprava na biřmování
18.00 pobožnost křížové cesty, svátostné požehnání

NABÍDKA:
Lístky s otázkami k velikonoční obnově křestních slibů jsou pro Vás připraveny na stolku u sv. Antonína.

KOSTELNÍ  SBÍRKY – PROSBA:
Prosíme, nevhazujte do košíků bonbóny a sladkosti pro ministranty; můžete je jistě za jejich obětavou službu obdarovat – tím, že jim to dáte do ruky.

Je nehygienické, když se pak košíky s pěnězi přehrabují, aby se z nich „vylovily“ Vaše „sladké dárky“.

Budeme vděčni, když do košíků při sbírce budete vkládat finanční příspěvky. Bonbóny se nedají započítat do farního účetnictví a nedá se za ně pořídit nic ve prospěch farnosti.

 Děkujeme za pochopení.