Ohlášky v týdnu od 12. 3.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

11. 3. 4. Neděle postní

7.00   za rodinu Lipovských, Kovářovu a Mullerovu
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00  pobožnost křížové cesty, svátostné požehnání

12. 3. Pondělí

18.00 za Marii a Karla Kosinkovy, rodiče a sourozence

13. 3. Úterý

7.00 za Boženu Skalskou a Alžbětu Židovou

14. 3. Středa

18.00 za manžela, děti, rodiče, sourozence a kmotřence

15. 3. Čtvrtek

16.30 za Q.V.

16. 3. Pátek

18.00 za Josefa a Růženu Špatenkovy a celý rod

17. 3. Sobota

7.00   na poděkování za dar zdraví
18.00 Horní Radechová (s nedělní platností)

18. 3. 5. Neděle postní

7.00   za Ivu a Josefa Šimkovy a celý rod
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00  pobožnost křížové cesty, svátostné požehnání

Sdělení farníkům 11. 3.

Děkujeme otci Jaroslavovi Brožovi za vedení duchovní obnovy, kterou jsme s ním mohli prožívat a přejeme Boží požehnání pro jeho další náročnou službu.

PO  12.3. – po večerní mši sv. (19 hod) na faře společenství farníků.

ČT  15.3. – po dětské mši sv. bude schůzka ministrantů do 3. třídy včetně.

PÁ  16.3. – po mši sv. na faře společenství mládeže (19+)

SO  17.3.  - 9.00 příprava dětí na 1. svaté přijímání

NE  18.3. - Olešnice - Křížová cesta na kolech - sraz účastníků ve 13.30 u školy v Olešnici.
16.00 - Příprava na biřmování
18.00 - pobožnost křížové cesty a svátostné požehnání

Informace
P. Aloise Baschanta navštívil v tomto týdnu o. biskup Josef a pan generální vikář J. Socha a domluvili se společně na odchodu P. Baschanta do kněžského domova ve Staré Boleslavi, kde o něj bude po všech stránkách dobře postaráno. P.Baschant tuto nabídku  přijal.

Příští neděli (18.3.) při deváté mši sv. se s ním rozloučíme a poděkujeme za jeho službu v naší farnosti.