Ohlášky v týdnu od 26. 3.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

25. 3. Květná neděle

7.00   za Josefa a Annu Páslerovy a celý rod
9.00   za farníky
11.00 Boušín

26. 3. Pondělí

18.00 na dobrý úmysl

27. 3. Úterý

7.00 za Q.V.

28. 3. Středa

18.00 za Anastázii Kožešníkovou, manžela, rodiče a sourozence

29. 3. Zelený čtvrtek

9.30 – katedrála Sv. Ducha v HK – Missa chrismatis (mše se svěcením olejů)
18.00  za farníky

30. 3. Velký pátek

8.00  Denní modlitba církve – modlitba se čtením a ranní chvály
po celý den kostel otevřen k tiché modlitbě
15.00  Velkopáteční obřady  Č.K.
15.00  Velkopáteční obřady Boušín

31. 3. Bílá sobota

8.00  Denní modlitba církve – modlitba se čtením a ranní chvály
po celý den (do 18.00) kostel otevřen k tiché modlitbě u Božího hrobu
21.00 Velikonoční vigilie  Č.K.

1. 4. Boží hod velikonoční

7.00   za živé a zemřelé kněze, kteří sloužili této farnosti
9.00   za farníky
11.00 Boušín

Sdělení farníkům 25. 3.

Děkujeme za sbírku minulé neděle na celoplošné pojištění církevních objektů v diecézi. Vybralo se: 13 225,-Kč.

Děkujeme všem, kdo přispíváte do celopostní sbírky na Adopci na dálku. Pokladna je u sv. Antonína.

V tomto týdnu je až do středy rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření před velikonocemi. Zpovídá se dopoledne  9-12.00 a večer po mši sv. do 21.00.

PO  26.3. – po mši sv. bude udělováno novokněžské požehnání.

Děkujeme všem, kteří budete kostel připravovat a zdobit na velikonoční svátky!

VELKÝ  PÁTEK – den přísného postu
8.00 – Denní modlitba církve (modl. se čtením a ranní chvály)
Po celý den kostel otevřen k tiché modlitbě
Velkopáteční obřady v 15.00 v Č.K. i na Boušíně

BÍLÁ SOBOTA
8.00 – Denní modlitba církve (modl. se čtením a ranní chvály)
Do 18.00 kostel otevřen k tiché modlitbě u Božího hrobu.