Ohlášky v týdnu od 5. 3.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

4. 3. 3. Neděle postní

7.00   za Jaroslava Šolce a celý rod
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00  pobožnost křížové cesty, svátostné požehnání

5. 3. Pondělí

18.00 za rodinu Nentvichovu

6. 3. Úterý

7.00 za Soňu Kosteleckou, Miroslavu Košťálovou a duše v očistci

7. 3. Středa

18.00 za živé i zemřelé příbuzné a přátele

8. 3. Čtvrtek

16.30 za Šárku Trojanovou

9. 3. Pátek

17.30  pobožnost křížové cesty
18.00 na poděkování a za další Boží pomoc a ochranu

10. 3. Sobota

7.00  mše sv. není  
17.00  za Antonína Burdycha, Josefa a Růženu Hájkovy
18.00  Horní Radechová (s nedělní platností)

11. 3. 4. Neděle postní

7.00   za rodinu Lipovských, Kovářovu a Mullerovu
9.00   za farníky
11.00 Boušín
18.00  pobožnost křížové cesty, svátostné požehnání

Sdělení farníkům 4. 3.

Děkujeme farníkům za sbírku minulé neděle „Svatopetrský haléř“. Vybralo se: 36 754,-Kč.
Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

PO  5.3.  –  19.00 na faře vzdělávání farníků

ÚT  6.3.  –  po ranní mši sv. úklid kostela a fary
19.00 na faře – PASTORAČNÍ  RADA

ČT  8.3.  – po dětské mši sv. na faře – Benjamínek.

PÁ  9.3. – NE  11.3. POSTNÍ  DUCHOVNÍ  OBNOVA  FARNOSTI:
Plakát s pořadem přednášek a bohoslužeb je vyvěšen.
Srdečně zveme k účasti!

SO 10.3. – 9.00  příprava dětí na 1.svaté přijímání
18.00 na faře společenství mladých  (-19)   

NE  11.3. – 16.00  příprava na biřmování
18.00  pobožnost křížové cesty, svátostné požehnání