POBOŽNOST  KŘÍŽOVÉ  CESTY V POSTNÍ  DOBĚ v naší farnosti

POBOŽNOST  KŘÍŽOVÉ  CESTY

V POSTNÍ  DOBĚ

   

 V  KOSTELE  SV.JAKUBA

neděle  18.00 se svátostným požehnáním 

18.2.  1.postní neděle   –  Připravuje: Hospic a Charita            

25.2.  2.postní neděle   –   Společenství mládeže

4.3.     3.postní neděle   –  Ministranti 

11.3.  4.postní neděle   –   Společenství rodin s dětmi          

18.3.  5.postní neděle   –   Schonstattské maminky       

25.3.   Květná neděle    –   Společenství manželů 

CYKLO-KŘÍZOVÁ CESTA v Olešnici (kolem křížů):

Neděle 18.3.

sraz cyklistů (všeho věku!)  u  školy v Olešnici v 13.30

 

Pobožnost křížové cesty se modlíme rovněž

každý postní pátek od 17.30  (1/2 hod před večerní mší sv.)

 

Křížová cesta v kapli v Olešnici – neděle 14.00

                          v kapli ve Lhotě  – neděle  14.00

                                                              úterý  18.00