Ohlášky v týdnu od 2. 4.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

1. 4. Boží hod velikonoční

7.00   za živé a zemřelé kněze, kteří sloužili této farnosti
9.00   za farníky
11.00 Boušín

2. 4. Pondělí

7.00  za rodinu Hůlkovu, Petrovu a Andrušancovu
9.00  za ženy a dívky naší farnosti – ke koledě
11.00 Boušín

3. 4. Úterý

7.00 na dobrý úmysl

4. 4. Středa

18.00 za Stanislavu Řehákovou a celou rodinu

5. 4. Čtvrtek

16.30 na dobrý úmysl

6. 4. Pátek

7.00  Q.V.
18.00  za Hospic a Charitu

7. 4. Sobota

7.00   za vnučku

8. 4. 2. Neděle velikonoční - Svátek Božího milosrdenství

7.00   za Jana a Annu Královy
9.00   za farníky
11.00 Boušín

Sdělení farníkům 1. 4.

Po celý týden budeme prožívat velikonoční oktáv – jakoby prodlouženou radost dnešního Božího hodu velikonočního.

Děkujeme všem, kteří jste kostel připravovali a zdobili na velikonoční svátky!
Velké poděkování patří chrámovému sboru, varhaníkům, lektorům, ministrantům, kostelníkům, adorátorům u Božího hrobu.
Vděčni jsme opravdu všem!

PO  2.4. – Velikonoční pondělí
Mše sv. jsou jako v neděli.

ÚT  3.4. – po ranní mši sv. úklid kostela a fary

ČT  5.4. – po dětské mši sv. na faře Benjamínek
Schůzka ministrantů od 4. třídy.

PÁ  6.4. – mše sv.: 7.00 a 18.00
Příležitost ke svátosti smíření od 16.00

SO  7.4. – příprava na 1. svaté přijímání mimořádně není
18.00 na faře společenství mládeže  (-19)

NE  8.4. – Svátek Božího milosrdenství
Příprava na biřmování mimořádně v 15.00!