Ohlášky v týdnu od 9. 4.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

V tomto týdnu bude změněný pořad bohoslužeb!

8. 4. 2. Neděle velikonoční  - Svátek Božího milosrdenství

7.00   za Jana a Annu Královy
9.00   za farníky
11.00 Boušín

9. 4. Pondělí -  Slavnost  ZVĚSTOVÁNÍ (přeloženo z 25.3.)

18.00 Bohoslužba slova

10. 4. Úterý

mše sv. není!

11. 4. Středa - památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

18.00 Bohoslužba slova

12. 4. Čtvrtek

16.30 Bohoslužba slova

13. 4. Pátek

18.00 Bohoslužba slova

14. 4. Sobota

mše sv. není!

15. 4. 3. Neděle velikonoční

7.00   za Jindřicha Špeldu a celý rod
9.00   za farníky
11.00 Boušín

Mše sv. na vámi zadané úmysly budou odslouženy týž den na jiném místě.

Sdělení farníkům 8. 4.

V tomto týdnu bude změněný pořad bohoslužeb: ranní mše sv. nebudou, večer bude bohoslužba slova.

PO    9.4. - společenství farníků

ČT  12.4. – po dětské bohoslužbě slova se děti, které se připravují na 1. svaté přijímání budou fotit na společné tablo. (přijďte všichni!)

PÁ  13.4. – 19.00 na faře společenství mládeže (19+)

SO  14.4. – příprava na 1. svaté přijímání v 9.00 na faře

NE  15.4. – mše sv. v 9.00 bude doprovázena kytarovými písněmi
16.00  Příprava na biřmování

 Vzdělávání středoškoláků a náboženství v Olešnici - v tomto týdnu není!