Ohlášky v týdnu od 9. 4.

POŘAD  BOHOSLUŽEB V  ČERVENÉM  KOSTELCI

V tomto týdnu bude změněný pořad bohoslužeb

 

8.4.          2.  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                Svátek Božího milosrdenství

                7.00  za  Jana a Annu Královy

9.00   za farníky

                   11.00  Boušín

                                           

9.4.             PONDĚLÍ    Slavnost  ZVĚSTOVÁNÍ  (přeloženo z 25.3.)

                   18.00  Bohoslužba slova

                  

10.4.           ÚTERÝ

                7.00  mše sv. není

 

11.4.           STŘEDA   pam. sv. Stanislava, biskupa a mučedníka                     

                   18.00  Bohoslužba slova

                                     

12.4.          ČTVRTEK  

                   16.30  Bohoslužba slova

 

13.4.          PÁTEK         

                   18.00  Bohoslužba slova

 

14.4.          SOBOTA  

                   7.00 mše sv. není

  

15.4.        3.  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                7.00  za  Jindřicha Špeldu a celý rod

9.00   za farníky

                  11.00  Boušín

             

Mše sv. na vámi zadané úmysly budou odslouženy týž den na jiném místě.

 

SDĚLENÍ  FARNÍKŮM 8. 4. 2018

 V tomto týdnu bude změněný pořad bohoslužeb:

Ranní mše sv. nebudou, večer bude bohoslužba slova.

 

 NE  8.4. – Svátek Božího milosrdenství

                  Příprava na biřmování mimořádně v 15.00!

 

 PO 9. 4. V 19.00 SPOLEČENSTVÍ FARNÍKŮ NA FAŘE. Všichni jste srdečně zváni.

 

ČT  12.4. – po dětské bohoslužbě slova se děti,

                   které se připravují na 1.svaté přijímání

                   budou fotit na společné tablo. (přijďte všichni!)

 

PÁ  13.4. – 19.00 na faře společenství mládeže (19+)

 SO  14.4. – příprava na 1.svaté přijímání v 9.00 na faře

 NE  15.4. – mše sv. v 9.00 bude doprovázena kytarovými písněmi

                    16.00  Příprava na biřmování

 

 Vzdělávání středoškoláků  a náboženství v Olešnici               - v tomto týdnu není!