Myšlenka na den dána na viditelnější místo

Myšlenku na den najdete ode dnešního dne na viditelnějším místě. Ať Vás povzbuzuje!

Požehnané dny!

kaplan Jenda +