Ohlášky v týdnu od 14. 5.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

13.5.        7.  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                7.00  za  rodiče Reimanovy, bratra a celý rod

                 9.00   za farníky

                   18.00    mše sv. a májová pobožnost Boušín

                   18.00    májová pobožnost a svátostné požehnání Č.Kostelec

                        

14.5.           PONDĚLÍ           Svátek sv. Matěje, apoštola    

                   18.00  za  rodinu Váňovu, Kulhavých a celý rod

                  

15.5.           ÚTERÝ

                   7.00  na dobrý úmysl

                   18.00    mše sv. a májová pobožnost Boušín

                

 16.5.           STŘEDA   Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

                                      hlavního patrona Čech                       

                   18.00  za  Alžbětu Kaněrovou a na poděkování za dar života

                                     

17.5.          ČTVRTEK          

                   16.30  za dar zdraví

 

18.5.          PÁTEK

                   18.00  za rodinu Frýbovu, Vavřinovu a Zálišovu

 

EXERCICIE  S  P. ELIASEM VELLOU  - změna času bohoslužeb

 

19.5.          SOBOTA  

                   17.30  

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

  

20.5.        BOŽÍ  HOD  SVATODUŠNÍ

                7.00  za  Boží pomoc a ochranu pro rodinu

9.00   za farníky

                   18.00    mše sv. a májová pobožnost Boušín

                   18.00    májová pobožnost a svátostné požehnání Č.Kostelec

                  

 

EXERCICIE  S  P. ELIASEM VELLOU  - změna času bohoslužeb

21.5.           PONDĚLÍ           pam. Panny Marie, Matky církce    

                   17.30   za  Františka Adámka, manželku, rodiče a sourozence

                  

22.5.           ÚTERÝ

                   17.30  na  poděkování

                   18.00    mše sv. a májová pobožnost Boušín

                  

23.5.           STŘEDA                       

                   18.00  za  dary Ducha Svatého a Boží požehnání pro děti a vnoučata

                                     

24.5.          ČTVRTEK   Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze          

                   16.30  za  Blaženu a Františka Vítovy a rodiče z obojí strany

 

25.5.          PÁTEK   pam. sv. Řehoře VII.,  papeže

                   18.00  za děti a vnoučata

 

26.5.          SOBOTA   pam. sv. Filipa Neriho, kněze  

                   7.00  Q.V.*

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

27.5.        Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE

                7.00  za  Zdeňka Nedbala, rodiče z obojí strany a duše v očistci

9.00   za farníky

15.00 – STOLÍN – poutní mše sv.

                   18.00    mše sv. a májová pobožnost Boušín

                   18.00    májová pobožnost a svátostné požehnání Č.Kostelec

Sdělení farníkům 13. 5.

V tomto týdnu nebudou dopolední úřední hodiny.

 

NE  13.5. –  16.00 příprava na biřmování

                     18.00 mše sv. a májová pobožnost na Boušíně

                     18.00 májová a svátostné požehnání v Č.K.

 

PO  14.5. – po večerní mši sv. na faře (19.00

                   krátké setkání ekonomické rady. Členové jsou zváni!

 

ÚT  15.5. – po ranní mši sv. úklid kostela a fary

                    Poté přátelské posezení všech pomocnic na faře.

 

                   18.00 mše sv. a májová pobožnost na Boušíně

                  

SO  19.5. – 9.00 příprava dětí na 1.svaté přijímání

 

EXERCICIE  S  P. ELIASEM VELLOU SO 19.5. –ST 23.5.

   Ve všedních dnech bude mše sv. vždy v 17.30!!

   Nedělní pořad bohoslužeb jako obvykle.

 

NE  20.5. –  Boží Hod Svatodušní

                     Koná se sbírka na potřeby (pastoraci) diecéze

     9.00 – mše sv. s P.Eliasem Vellou

     16.00 příprava na biřmování

     18.00 mše sv. a májová pobožnost na Boušíně

                     18.00 májová a svátostné požehnání v Č.K.