Ohlášky v týdnu od 7. 5.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

6.5.          6.  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                7.00  za  rodiče Bergmannovy a celou rodinu

                 9.00   za farníky

                   18.00    mše sv. a májová pobožnost Boušín

                   18.00    májová pobožnost a svátostné požehnání Č.Kostelec

                                           

7.5.             PONDĚLÍ     

                   18.00  za  Karla a Marii Kosinkovy, rodiče a sourozence

                  

8.5.             ÚTERÝ     pam. Panny Marie, Prostřednice všech milostí

                   7.00  za Marii Burešovou

12.00 – poutní mše sv. v Malých Svatoňovicích

                   18.00    mše sv. a májová pobožnost Boušín

                  

9.5.             STŘEDA                       

                   18.00  za Bedřišku Kratěnovou, Janu Čepelkovou,

                               Josefa Libřického, Věru Fabiánovou a Lenku Juránkovou

                                     

10.5.          ČTVRTEK        SLAVNOST  NANEBEVSTOUPENÍ   PÁNĚ  

                   7.00  za farníky

                   18.00  za rodiče Šolcovy a jejich rodiče

 

11.5.          PÁTEK

                   18.00  za rodinu Švecovu a Bergerovu

 

12.5.          SOBOTA  

                   7.00  na dobrý úmysl

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

  

13.5.        7.  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                7.00  za  rodiče Reimanovy, bratra a celý rod

                 9.00   za farníky

                  18.00    mše sv. a májová pobožnost Boušín

                   18.00    májová pobožnost a svátostné požehnání Č.Kostelec

 

SDĚLENÍ  FARNÍKŮM 6. 5. 2018

 

V tomto týdnu nebudou dopolední úřední hodiny.

 

NE  6.5. –  16.00 příprava na biřmování

                   18.00 mše sv. a májová pobožnost na Boušíně

                   18.00 májová a svátostné požehnání v Č.K.

 

POUŤ  DO  MALÝCH  SVATOŇOVIC:

V úterý 8.5.   

Každý putuje jak mu to vyhovuje: vlak, kolo, „pěškobus“, kočárek… Ve skupinkách můžete čas po cestě věnovat modlitbě.

Společná mše sv. v kostele Sedmiradostné Panny Marie

ve 12.00.

Po mši sv. možnost občerstvení (opékání buřtů) a individuální návrat domů.         Těšíme se na Vaši účast! (Buřty s sebou.)

 

ÚT  8.5. – 18.00 mše sv. a májová pobožnost na Boušíně

                  

ČT  10.5. –  Slavnost Nanebevstoupení Páně

                     mše sv.: 7.00 a 18.00

                 

PÁ  11.5. – po mši sv. na faře společenství mládeže (19+)

 

SO  12.5. – 9.00 příprava dětí na 1.svaté přijímání

 

                    Odpolední společenství malých dětí s rodiči

                    tuto sobotu nebude.

 

NE  13.5. –  16.00 příprava na biřmování

                     18.00 mše sv. a májová pobožnost na Boušíně

                     18.00 májová a svátostné požehnání v Č.K.

  

EXERCICIE  S P. ELIASEM VELLOU

„Výstup na horu manželství“  19.-23.5.

        Zájemci se stále mohou hlásit – kontakty jsou na nástěnce.