Zápis z jednání pastorační rady 24. 4. 2018

Zápis z jednání pastorační rady 24. 4. 2018

 

Přítomni:

ICLic. Mgr. Petr Kubant – farář, Jan Lukeš - farní vikář, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Jiří Regner, Ing. Petr Svoboda, Mgr. Věra Hošková, Veronika Kuldová, Bc. Lenka Vlčková, Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D., Marcel Dostál, Karolína Kosařová

Omluveni:

Mgr.Otakar Regner – trvalý jáhen, Tomáš Matyska, Martin Kuchinka

 

 

Plánované farní aktivity:

*Program Noci kostelů 2018 – již tradičně se této akce bude účastnit i naše farnost. Akce se uskuteční 25. 5. 2018 a bližší informace o programu budou včas zveřejněny na plakátech.

*8.5. se uskuteční pouť do Malých Svatoňovic

*3.6.  bude 1.svaté přijímání – připravuje se 17 dětí!

*10.6. bude udělována Svátost biřmování – biřmovanců bude celkem 33! 

*4.6. se můžeme těšit na přednášku Marka Orky Váchy, v 19.00 v kině Luník (pod patronací KDU-ČSL).

*22.7. se uskuteční koncert Paprsky- Goodwork

*8.9. ve 14:00 bude v našem farním kostele sv. Jakuba  složí své věčné sliby v řádu Voršilek sestra Alžběta O.S.U. (Lenka Ladnarová)

*28.9. se již tradičně bude konat skautská mše svatá 

*Poslední víkend v září se bude konat koncert Vesmírné kapely- VEKY.

 

Další:

*P.Alois  Baschant v kněžském domově ve Staré Boleslavi se má dobře a je  spokojen. Na podzim plánujeme  návštěvu P. Baschanta,  spojenou s prohlídkou Staré Boleslavi a tamních památných kostelů.

*Velmi pozitivně je hodnocena „Cyklopouť světla“ kolem křížů v okolí Olešnice.

*Oprava průčelí kostela bude nejprve konzultována s představiteli Města (po volbách)  a někdy v budoucnu realizována.

*Ze sakristie se ztrácejí ministrantské komže (spíše je asi ministranti zapomenou na nějaké akci). Pro lepší přehled bude zaveden v sakristii sešit výpůjček a bude možné si ministrantské oblečení odnést domů jen s vědomím kostelníků, nebo p.faráře. Výpůjčka se zapíše do sešitu – stejně tak navrácení. (sešit výpůjček zavede p.kaplan). Prosíme rodiče, aby na své ministrantské ratolesti v tomto ohledu také dohlédli. Děkujeme!

 

 

*Byl vznesen návrh na výměnu filců (podsedáků) v lavicích.

*Pan kaplan navrhl pro zatraktivnění našich farních internetových stránek přesun umístění „slova na den“,  do horní části pod fotografii našeho kostela a také zavedení údaje o návštěvnosti těchto stránek.

 

*Výlet ministrantů (a zároveň poděkování jim za obětavou službu u oltáře), se bude  konat  na začátku podzimu. Cílem bude  „IQ LANDIA“ v Liberci. Akci povede p.kaplan Jenda Lukeš.

*Na faře jsou uskladněny stolky, které byly původně pořízeny jako podložky na psaní k židlím - při rekonstrukci farní společenské místnosti. Vzhledem k tomu, že nejsou využívány, nabízíme je za dobrovolný příspěvek zájemcům.

 

Připomínky z bedýnky:

*Několik velmi pozitivních ohlasů k rytmicky doprovázené mše svaté. Duchovní správce i Pastorační rada velmi děkují  p.kaplanovi  a všem,  kteří se do této iniciativy zapojili (a zapojovat budou). Rytmické (kytarové) mše svaté budou nadále  i nadále probíhat. Budou vždy oznámeny ve farních nedělních ohláškách. 

*Druhá kritická připomínka se týkala kapely ETC (Ex toto corde), která navštívila Červený Kostelec v postní době (přespání v Háčku), ale bohužel u nás  nebyl zrealizován koncert této kapely. Za vzniklé nedorozumění se duchovní správce omlouvá zvláště rodičům členů této hudební skupiny a do budoucna preferuje včasnou komunikaci! 

 

SVATOJAKUBSKÁ  POUTNÍ  CESTA:

Naše farnost a město Červený Kostelec – byli jsme pozváni, abychom se zapojili do vznikajícího projektu „Východočeské“  Svatojakubské poutní cesty z polského Krešova, přes Broumovsko, Hradec Králové, … do Santiaga de Compostely – k hrobu sv. Jakuba St.  

Rádi se do projektu zapojíme – je to pro nás čest!

Realizace je plánována  do podzimu letošního roku:

Před vchodem do našeho kostela bude v dlažbě provedena svatojakubská mušle - symbol sv. Jakuba a symbol cesty do Santiaga. U kostela (vedle dveří směrem k náměstí) bude  kamenný sloupek – „milník“, který bude ukazovat směr a počet zbývajících kilometrů od nás do Santiaga.   (toto bude v režiji farnosti cca do 10.tisíc).

Informační tabule o svatojakubské poutní cestě a o naší farnosti a městě bude umístěna u věže kostela (proti přechodu) – hradí město Č.K.

Práce se již počínají realizovat.

 

Zapsala: Karolína Kosařová

Schválil: ICLic.Mgr.Petr Kubant, farář