Zápis ze zasedání ekonomické rady farnosti Červený Kostelec 14. 5. 2018

Zápis ze zasedání ekonomické rady farnosti

Červený Kostelec  -  14. 5. 2018

 

Přítomni :

ICLic.ThMgr.Petr Kubant, Jan Lukeš – kaplan,  Ing.Pavel Matyska,

Ing. Jaroslav Pitřinec,  PharmDr. Zuzana Minaříková, Mgr. Michal Pokorák,

pí Věra Fialová, pí Jaroslava Kollertová.

 

Projednáno:

1.

Oprava plotu; Kolem celé farní zahrady bude nový plot. 

Realizaci připravuje p.Kamil Regner. Proběhne na podzim letošního roku.

Plot bude proveden z modřínového dřeva , hloubkově impregnovaného. Předběžný rozpočet je cca 66.000 Kč..

 

2. 

Zabezpečení kostela – alarm modernizace.

Byla oslovena firma z Dobrušky. Předběžná cena byla vyčíslena na částku cca 9.000 Kč + napojení na Pult centrální ochrany Městské policie.  

 

 3. 

Přístavek na dvoře  - místo dřevěné verandy bude proveden zděný přístavek. Ing.arch. Marek Wajsar připravil plánek a nyní zajišťujeme potřebné úřední náležitosti. Vyhotovení podrobného projektu zajišťuje rovněž Ing.arch Marek Wajsar. Poté proběhne výběr firmy ve spolupráci s Ekonomickou radou. Realizace se plánuje na jaře roku 2019.

 

 4.

Svatojakubská poutní cesta – z Polska přes území východních Čech dále přes Evropu až do Santiaga Compostelly.

Naše město a farnost budou součástí tohoto projektu – schváleno jak pastorační tak i ekonomickou radou.  Kontaktován byl také pan starosta R.Petrák a byla domluvena rámcová spolupráce.

Návrhy realizace byly oběma farním radám představeny:

Do dlažby před vchodem do kostela bude umístěn symbol svatojakubské mušle (štípané dlažební kostky). V prostoru před kostelem bude stát na vhodném místě  kamenný sloupek- „milník“ s tabulkou, kolik kilometrů je od nás do Santiaga. Informační tabule o Svatojakubské poutní cestě, našem městě a farnosti bude ve spolupráci s městem umístěna na věž kostela, nebo na jiném vhodném místě. Práce jsou již předjednány  kameníkem. Celkové předpokládané náklady farnosti na tento projekt by neměly přesáhnout  15.000 Kč.

 

5.

Další opravy a investice ve výhledu:

*Orava fasády fary

bude realizována až po dostavbě zděného přístavku (vstupu ze dvora).

*Vymalování interiéru kostela

před tím však bude vhodné udělat nově elektroinstalaci a lepší osvětlení interiéru kostela.

*Oprava západního průčelí kostela.

Bude to finančně velice nákladné. Bude v budoucnu řešeno ve spolupráci s městem a KH-diecézí. Bude třeba zpracovat projekt a vybrat vhodnou firmu.

 

Od členů ERF vzešlo upozornění, že by bylo vhodné a snad i možné pro některé záměry využít projekt Česko-polského přátelství,

(snad by nám o tom více pověděl o.Marian Lewicki). 

 

Máme založen účet v Komerční bance na povolenou sbírku na tyto účely.

Je také možné přispívat do označené pokladny přímo v kostele,

nebo poslat příspěvek na účet č.ú. 115-2250257/0100.  

 

Velmi děkujeme za Vaši pomoc – nápadem, radou i pomoc finanční!

 

Zapsala :                                                                      Schválil:

Jaroslava Kollertová                                                    IClic.Mgr.Petr Kubant

                                                                                     farář