Ohlášky v týdnu od 11. 6.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

V tomto týdnu je změněný pořad bohoslužeb

 10.6.        10.  NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za Václava Vlčka a rodiče z obojí strany

                9.00  za farníky

                11.00 Boušín

                14.00   BIŘMOVÁNÍ  (hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecké diecéze)

             

11.6.           PONDĚLÍ   pam. sv. Barnabáše, apoštola  

                   18.00   za rodinu Šrůtkovu

                  

12.6.           ÚTERÝ  

                   7.00  mše sv. není

                  

13.6.           STŘEDA   pam. sv. Antonína Paduánského,

                                         kněze a učitele církve

                   18.00  bohoslužba slova

                                     

14.6.          ČTVRTEK   

                   16.30  mše sv. není

 

15.6.          PÁTEK   pam. sv. Víta, mučedníka

                   18.00  bohoslužba slova

 

16.6.          SOBOTA   

                   7.00  mše sv. není

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

17.6.        11.  NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za Vlastimila Šimka, rodiče z obojí strany a duše v očistci

                9.00  za farníky

                11.00 Boušín

                15.00 Olešnice – poutní mše sv. v kapli sv. Antonína

  Sdělení farníkům 10. 6.

 

Děkujeme všem, kdo se podílíte jakýmkoli způsobem na přípravě slavnosti biřmování (příprava a výzdoba kostela, příprava pohoštění, příprava zahrady kolem fary...)

Jsme moc vděčni za Vaši pomoc!

NE  10.6. – 14.00 mše sv. s udělováním svátosti biřmování.

                    Sraz biřmovanců a kmotrů na faře ve 13.30!

 

Od úterý 12. 6. do soboty 16. 6. bude změněný pořad bohoslužeb:

ST. a PÁ. – bude bohoslužba slova

ÚT., ČT., SO. – mše sv. nebude

 

NE  17.6. – pořad bohoslužeb:

    7.00 a 9.00 Č.K.

              (mše sv. v 9.00 s kytarovým doprovodem)

    11.00 Boušín

    15.00 poutní mše sv. v kapli sv. Antonína v Olešnici

V tomto týdnu po dobu nepřítomnosti duchovního správce se v naléhavých případech obracejte na P. Aloise Špuláka v Hospici.

Nebo volejte mob: 731 800 196 (P. Petr Kubant)