Ohlášky v týdnu od 2. 7.

POŘAD  BOHOSLUŽEB V  ČERVENÉM  KOSTELCI

2.7.             PONDĚLÍ      

                   18.00   za Václava a Františku Špulákovy

                  

3.7.             ÚTERÝ   Svátek sv. Tomáše, apoštola     

                   7.00  za  Zdeňka a Martu Šmídovy, jejich rodiče a příbuzné

                  

4.7.             STŘEDA   pam. sv. Prokopa, opata

                   18.00  za zemřelé kamarády a duše v očistci

                                     

5.7.            ČTVRTEK    Slavnost  SV. CYRILA  A  METODĚJE,

   patronů Evropy        (doporučený svátek)  

                   7.00 – mše sv. ve hřbitovní kapli    za duše v očistci

                   9.00 – Horní Radechová

                   18.00 – na dobrý úmysl

 

6.7.            PÁTEK    pam. sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

                   7.00 – za naše nemocné

                   18.00 – za Antonína Semeráka a celý rod

 

7.7.            SOBOTA   pam. Panny Marie   

                   7.00  na poděkování

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

8.7.          14.   NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za Jaromíra Středu

                9.00  za farníky

                11.00 Boušín

 

SDĚLENÍ  FARNÍKŮM 1. 7. 2018

Děkujeme za sbírku minulé neděle na Charitu.

Vybralo se: 19 231,-Kč.  Pán Bůh zaplať!

 

ČT  5.7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje:

                  7.00 – mše sv. ve hřbitovní kapli (poutní)

                  9.00 – mše sv. v Horní Radechové (poutní)

                18.00 – mše sv. ve farním kostele

 

PÁ  6.7. – mše sv.: 7.00 a 18.00

                 Od 16.00 příležitost ke svátosti smíření

 

 

NABÍDKA:

U sv. Antonína jsou stále objednávkové listy na DVD

z 1.svatého přijímání a z biřmování.

 

 Žákům a studentům přejeme krásný začátek prázdnin a stálou Boží přízeň a ochranu na všech prázdninových cestách a akcích.

 

Skautům a skautkám přejeme šťastné a bezpečné postavení táborů

a krásný průběh! Děkujeme také všem vedoucím za jejich obětavost!

 

Děkujeme všem, kteří modlitbou provázíte ty, kteří se připravují k přijetí svátosti kněžství. Velmi si Vaší podpory vážíme!!