Ohlášky v týdnu od 23. 7.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

 

!!!V tomto týdnu je změněný pořad bohoslužeb!!!

 

22.7.        16.   NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za rodiče Fialovy, Blossovy a syna Petra

                9.00  za farníky

                11.00 Boušín – žehnání dopravních prostředků

 

23.7.           PONDĚLÍ    Svátek sv. Brigity, patronky Evropy    

                   Mše sv. není

                  

24.7.           ÚTERÝ       

                   Mše sv. není

                  

25.7.           STŘEDA   Svátek sv. Jakuba St., apoštola  

                   18.00   bohoslužba  slova

                                     

26.7.          ČTVRTEK   pam. sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie   

                   Mše sv. není

 

27.7.          PÁTEK   pam. sv. Gorazda a druhů   

                   18.00   bohoslužba slova

 

28.7.          SOBOTA     

                  Mše sv. není

                   18.00 Horní Radechová NENÍ!!!!

  

29.7.        POUTNÍ  SLAVNOST  SV.  JAKUBA

                7.00  za  živé i zemřelé kněze, kteří sloužili této farnosti

                9.00  za farníky

                žehnání  symbolů svatojakubské poutní cesty

                11.00 Boušín

 

Sdělení farníkům 22. 7.

V tomto týdnu nebudou mše sv.

Ve ST. a PÁ. je v 18.00 bohoslužba slova

 

NE  22.7. –   11.00 na Boušíně mše sv. (za motoristy)

        a žehnání dopravních prostředků

                     18.00 hod. vystoupí v našem kostele

GOOD  WORK

(gospelová hudební skupina)

Všechny srdečně zveme k účasti!

 

Informační letáky jsou vzadu v kostele. Plakáty jsou vyvěšeny.

Prosba:

Kdo by mohl a chtěl

pomoci s přípravou občerstvení pro naše hosty, může svůj „příspěvek“ přinést v NE odpol. – od 14-ti hod. na faru. Děkujeme!

 

NE  29.7. – POUŤ SV. JAKUBA V ČERVENÉM  KOSTELCI

                    Po skončení deváté mše sv. bude před kostelem

                    požehnání symbolů svatojakubské poutní cesty.

 

V tomto týdnu – po dobu nepřítomnosti duch.správce

zastupují: Otakar Regner – trvalý jáhen

                  kněží z Náchoda

 

NABÍDKA:

 

Kniha o P.Vladimíru Matějkovi,

který působil ve Rtyni v Podkrkonoší

je k zakoupení za (pouhých) 100,-Kč.

Plaťte, prosím, do připraveného košíku!

 

PROSBA  O  MODLITBU:

Prosíme o modlitby za naše nemocné, moudrost a šikovnost pro jejich lékaře a posilu pro jejich blízké!

 

Děkujeme všem, kteří modlitbou provázíte ty, kteří se připravují k přijetí svátosti kněžství. Velmi si Vaší podpory vážíme!!

 

OZNÁMENÍ:

Otec biskup Jan Vokál udělí kněžské svěcení

našemu jáhnovi Jendovi Lukešovi – v sobotu 22.9. v 9.30

v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

 

Primiční mše sv. budou:

Rokytnice nad Jizerou    NE 23.9. ve 14.00

Mříčná                            PÁ 28.9. ve 14.00

Červený Kostelec           NE 30.9. ve 14.00 (=posvícení)