Ohlášky v týdnu od 30. 7.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

30.7.           PONDĚLÍ           

                   18.00  za Marii Škodovou

                  

31.7.           ÚTERÝ   pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze       

                  7.00 za Jindřicha Oždiana a duše v očistci

                  

1.8.             STŘEDA   pam. sv. Alfonse Maria z Liguori, biskupa a učitele církve   

                   18.00  za rodinu Pavlíkovu, Kábrtovu a Horákovu  

                                     

2.8.            ČTVRTEK      

                   Mše sv. není

 

3.8.            PÁTEK

                   7.00  za rodiče a prarodiče Pitřincovy a Šolcovy     

                   18.00 za Jaromíra Martina, živé i zemřelé členy rodiny

                            a za Helenu a Ladislava Hubkovy

 

4.8.            SOBOTA   pam. sv. Jana Maria Vianeye, kněze     

                   7.00 za Vlastu Volfovou

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

5.8.          18.  NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za  Jindřicha a Lidmilu Řezníčkovy a celý rod

                9.00  za farníky

                11.00 Boušín

Sdělení farníkům 29. 7.

V tomto týdnu nebudou na faře dopolední úřední hodiny - navštěvujeme nemocné

NE  29.7. – POUŤ SV. JAKUBA V ČERVENÉM  KOSTELCI

                    Po skončení deváté mše sv. bude před kostelem

                    požehnání symbolů svatojakubské poutní cesty.

 

ÚT  31.7. – po ranní mši sv. úklid kostela a fary

 

PÁ  3.8.   –   první pátek v měsíci

                      Mše sv.: 7.00 a 18.00

                      Od 16.00 příležitost ke svátosti smíření

 

Na stolku vzadu v kostele je možnost podepsat petici adresovanou Poslanecké sněmovně ČR – na podporu rodiny.

Je to iniciativa poslanců KDU-ČSL a všech lidí dobré vůle. Doprovodný text je umístěn na nástěnce.

--------------

Prosíme zapisujte svoji případnou účast na primici v Rokytnici a pak na pohoštění v Jilemnici zde: https://primicejendy.cz/feast/

Pomůžete panu kaplanovi při organizaci. Děkuje!! 

--------------

Kniha o P.Vladimíru Matějkovi,

který působil ve Rtyni v Podkrkonoší

je k zakoupení za (pouhých) 100,-Kč.

Plaťte, prosím, do připraveného košíku!

 

PROSBA  O  MODLITBU:

Prosíme o modlitby za naše nemocné, moudrost a šikovnost pro jejich lékaře a posilu pro jejich blízké!

 

Děkujeme všem, kteří modlitbou provázíte ty, kteří se připravují k přijetí svátosti kněžství. Velmi si Vaší podpory vážíme!!