Ohlášky v týdnu od 9. 7.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

9.7.             PONDĚLÍ     

                   18.00   na dobrý úmysl*

                  

10.7.           ÚTERÝ       

                   7.00  za  Amálii a Karla Lokvencovy

                  

11.7.           STŘEDA   Svátek sv. Benedikta,  opata,  patrona Evropy

                   18.00  za Jana Šimka

                                a živé i zemřelé členy rodiny Šimkovy a Hanušovy

                                     

12.7.          ČTVRTEK   

                   Mše sv. není

 

13.7.          PÁTEK   

                   18.00  na poděkování za 50 let společného života

 

14.7.          SOBOTA   pam.  blahosl. Hroznaty, mučedníka   

                   7.00  za vnoučata a pravnoučata a jejich rodiny

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

15.7.        15.   NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za rodinu Královu, Pinkasovu a duše v očistci

                9.00  za farníky

                11.00 Boušín

Sdělení farníkům 8. 7.

O letních prázdninách není „dětská“ mše sv. ve ČT.

 

ÚT  10.7. – po ranní mši sv. úklid kostela a fary.

Děkujeme za Vaši obětavou pomoc! Velice si ji vážíme.

 

NABÍDKA:

U sv. Antonína jsou stále objednávkové listy na DVD

z 1.svatého přijímání a z biřmování – dnes objednávky končí.

 

Kniha o P.Vladimíru Matějkovi,

který působil ve Rtyni v Podkrkonoší

je k zakoupení za (pouhých) 100,-Kč.

Plaťte, prosím, do připraveného košíku!

 

PROSBA  O  MODLITBU:

Prosíme o modlitby za naše nemocné, moudrost a šikovnost pro jejich lékaře a posilu pro jejich blízké!

 

Děkujeme všem, kteří modlitbou provázíte ty, kteří se připravují k přijetí svátosti kněžství. Velmi si Vaší podpory vážíme!!