Papež v Ženevě: Ekumenismus je 'skvělý podnik ve ztrátě'

Papež František vyzval na ekumenické bohoslužbě během své návštěvy Ženevy všechny věřící, aby společně kráčeli v Duchu Svatém, přestože svět často vnímá ekumenismus jako „skvělý podnik, který ale funguje ve ztrátě“. Papež zde Světovou radu církví navštívil v době zasedání jejího ústředního výboru při příležitosti 70. výročí existence této ekumenické organizace.

Návštěvě Světové rady církví věnoval papež František velkou část své jednodenní návštěvy švýcarské Ženevy. Spolu se členy ústředního výboru Světové rady církví, zástupci národních ekumenických rad a dalšími hosty slavil dopoledne ekumenickou bohoslužbu a odpoledne se vrátil na slavnostní plenární shromáždění, kde přednesl svůj projev k oslavám 70. výročí založení Světové rady církví.

„Po mnoha letech ekumenického snažení u příležitosti tohoto sedmdesátého výročí Rady prosme Ducha, aby posílil naši společnou pouť. Již nyní je možné jít podle Ducha: modlit se, evangelizovat a společně sloužit je možné a bohulibé! Jít spolu, modlit se spolu, pracovat spolu – ano, to je naše dnešní hlavní cesta,“ řekl papež František v homilii na ekumenické bohoslužbě v sídle Světové rady církví.

Na závěr své návštěvy ve Švýcarsku František ještě odsloužil mši pro více než 40 tisíc katolíků na místním výstavišti, kde se konají slavné ženevské autosalony. Francouzsky požehnal věřícím, z nichž mnozí kvůli této příležitosti přicestovali z Francie. Podle Petra Jana Vinše, který jako generální sekretář Ekumenické rady církví reprezentoval ČR, byla atmosféra celého setkání vynikající.

„Papež působil velmi uvolněně a bylo očividné, že to pro něj není jen společenská povinnost, ale že mu na ekumenické spolupráci skutečně záleží. Osobně mě nejvíce zaujala myšlenka z jeho kázání na dopolední ekumenické bohoslužbě, kde řekl mimo jiné, ekumenismus je 'skvělý podnik ve ztrátě'. Ale je to evangelijní ztráta, která jde cestou, prošlapanou Ježíšem: 'Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.' (Lk 9,24),“ uvedl Vinš.

Jde o třetí papežskou návštěvu ekumenické rady a zároveň 23. zahraniční cestu papeže Františka, který je v úřadu přibližně pět let. V roce 1969 navštívil papež Pavel VI. Ženevu u příležitosti 50. výročí Mezinárodní organizace práce OSN a při té příležitosti se zastavil i v ústředí Světové rady církví. Papež Jan Pavel II. pak navštívil ústředí Světové rady církví a její Ekumenický institut v Bosey v roce 1984.

Světová rada církví vznikla v roce 1948 a jejími zakládajícími členy bylo 147 církví z celého světa. Postupně se připojilo dalších více než 200 církví. Světová rada církví je tak v současnosti největší ekumenickou organizací na světě a sdružuje většinu světových anglikánských, evangelických, pravoslavných a starokatolických církví.

(Zdroj: ČTK, Petr Jan Vinš, vaticannews)

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180625papez-v-zeneve-ekumenismus-je-skvely-podnik-ve-ztrate