Ohlášky v týdnu od 3. 9.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

3. 9.             PONDĚLÍ   pam. sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve          

                   18.00  za  Boží požehnání pro rodinu Fialovu

                  

4. 9.             ÚTERÝ            

                   7.00  na dobrý úmysl

                  

5. 9.             STŘEDA  

                   18.00  na dobrý úmysl

                                     

6.9.            ČTVRTEK      

                   16.30  na poděkování a s prosbou o Ducha sv. při výchově dětí

 

7. 9.            PÁTEK 

                   7.00 za rodiče a prarodiče Laškovy a Kundrátovy   

                   18.00 na poděkování za 90let života a za další Boží požehnání

 

8. 9.            SOBOTA   Svátek Narození Panny Marie       

                   7.00  za rodinu Linhartovu a Novotných

                   14.00 – pontifikální mše sv.

                                 se složením věčných řeholních slibů sr. Alžběty 

                              (hlavní celebrant: mons.Josef Kajnek, pomocný biskup)

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

9. 9.          23.  NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za  Gabrielu Čermákovou a Marii Matysovou

                9.00  za  farníky

               11.00 Boušín 

               15.00 – posvícení v kapli ve Stolíně 

Sdělení farníkům 2. 9.

V tomto týdnu navštěvujeme nemocné.

Úřední hodiny na faře budou odpoledne.

 

Rozpis výuky náboženství ve školách je zveřejněný na vývěskách.

 

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem

podíleli, pomáhali a účastnili se pohřbu

otce Mariana Lewického v Polici n.M.

 

NE  2.9. – při všech mších sv. se koná žehnání žákům a studentům

                  a rovněž žehnání školních a studijních potřeb.

 

                  Koná se sbírka na církevní školství v diecézi.

 

Dnes se koná „Odpoledne otevřených kapliček“

Díky všem, kteří se podílejí na organizaci této akce!

Všechny zveme nejen k prohlídce, ale také k modlitbě!

 

ÚT  4.9. – po ranní mši sv. se koná úklid kostela a fary

 

ČT  6.9. – 16.30 dětská mše sv. (první po prázdninách)

                  Po jejím skončení opékání na farní zahradě.

                  Buřtíky s sebou, ostatní zajistí farní úřad.

 

PÁ  7.9. – po mši sv. nácvik ministrantů

 na slavnost věčných slibů srov. Alžběty.

 

 

PROSBA  O  MODLITBU:

Děkujeme všem, kteří modlitbou provázíte našeho

jáhna Jendu který se připravuje k přijetí svátosti kněžství.

Velmi si Vaší podpory vážíme!!

 

 

V SOBOTU  8. září

při mši sv. ve 14.00 hodin

 

Složí v našem farním kostele

své věčné řeholní sliby v řádu Voršilek

sestra Alžběta Lenka Ladnarová O.S.U.

 

VŠECHNY FARNÍKY SRDEČNĚ ZVEME K ÚČASTI

NA TÉTO MIMOŘÁDNÉ A KRÁSNÉ SLAVNOSTI!

 

 

Bohoslužbě předsedá Mons.Josef Kajnek – pomocný biskup

Za účasti sestry provinciální představené a ostatních sester Voršilek.

 

Děkujeme za Vaši pomoc při přípravě (pečení) na tuto slavnost.

Své příspěvky můžete přinést na faru:

PÁ:  15.00 – 20.00

SO:  od 8.00 do 9.00             (budete moci přijet k faře)

 

Sr. Alžběta si nepřeje ke svým slibům žádný věcný dar.

Prosí o sbírku na podporu voršilských misií.

Sbírka proběhne při mši sv. jejích slibů.

 

Prosíme o modlitby za nová kněžská a řeholní povolání!