Ohlášky v týdnu od 22. 10.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

22.10.                  PONDĚLÍ    pam. sv. Jana Pavla II.            

                   18.00  za  duše v očistci

                  

23.10.                  ÚTERÝ  pam. sv. Jana Kapistránského            

                   7.00  za Jana Kožnara a obě manželky

 

24.10.                  STŘEDA  

                   18.00  za rodinu Střihavkovu, dceru a Oldřicha Leitnera

                                     

25.10.                  ČTVRTEK              

                   16.30  na poděkování za dar života a za další Boží pomoc a ochranu 

 

26.10.                  PÁTEK        

                   18.00  na poděkování za dar zdraví

 

27.10.                  SOBOTA  pam. Panny Marie           

                   7.00  za  Boží pomoc pro syna

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

28.10.      30.  NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

                7.00  za farníky

                9.00  za požehnání a Boží ochranu pro naši vlast a náš národ;

                za lidskou slušnost,  moudrost, čestnost a pravdomluvnost

                všech politických představitelů našeho státu

               11.00  Boušín 

               18.00 – rozjímavá modlitba růžence a svátostné požehnání

Sdělení farníkům 21. 10.

NE  21.10. – Den modliteb za misie

                      Koná se sbírka na podporu Papežského misijního díla

                    

MISIJNÍ KOLÁČ:

Dnes před kostelem po každé mši sv. možnost zakoupit nějakou dobrotu a tím podpoříte misie. 

Mnohokrát také děkujeme všem, kdo tuto akci chystají, kdo obětavě pečou apod.

 

     18.00 – modlitba rozjímavého růžence

                                 a svátostné požehnání

 

PO  22.10. –  19.00 na faře společenství farníků

 

ÚT  23.10. – po ranní mši svaté prosíme o úklid kostela a fary a děkujeme všem obětavým ženám za vaší službu naší farní rodině, ať Vám to Pán odplatí.

 

PÁ  26.10. – 19.00 na faře společenství mladých (19+)

 

 

NE  28.10. – Výročí 100 let od vzniku Československé republiky

                      9.00  MŠE  SV. za naši vlast a národ  

                                                (součást oslav výročí)

 

                      18.00 – modlitba růžence a svátostné požehnání

                     

 

DVD z 1.sv.přijímání a z biřmování jsou k zakoupení na faře

          (200,-Kč) – prosíme, neotálejte s vyzvednutím.

 

MŮŽETE  SI  OBJEDNAT:

Na stolku u sv. Antonína jsou objednací listy:

*DVD z Věčných slibů sestry Alžběty O.S.U.

*DVD z primice kaplana Jendy v Červeném Kostelci

*DVD z pohřbu otce Mariana

 

INFORMACE  O  VÝUCE  NÁBOŽENSTVÍ 

NA ZŠ. V.HEJNY:

  

Pro velký počet žáků ve skupině (Bohu díky za to!!)

bude 6. a 7. třída rozdělena:

6. třída: ST  14.00 hod

7. třída: ČT  13.45 hod 

 

V tomto týdnu (pouze v tomto) – ve středu 24.10.

2.stupeň ZŠ Hejny končí již v 11.40.

Aby nemuseli žáci čekat na náboženství až do 14 hod., bude výuka náboženství pro 6., 8. a 9. třídu hned po výuce tzn. 11.50.

 

Letní čas – ukončení - ZMĚNA ČASU
V noci ze soboty 27. 10. 2018 na neděli 28. 10. 2018 končí letní čas. V neděli o třetí hodině
ranní letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.