Ohlášky v týdnu od 29. 10.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

29.10.                  PONDĚLÍ                 

                   18.00  za  dar zdraví a Božího požehnání

                  

30.10.                  ÚTERÝ   Svátek  posvěcení  katedrály  Svatého  Ducha             

                   7.00  za  naši diecézi a její biskupy

 

31.10.                  STŘEDA   pam.sv. Wolfganga, biskupa  

                   18.00  za manžela, oboje rodiče, bratra a švagra

                                     

1.11.          ČTVRTEK   Slavnost  VŠECH  SVATÝCH    

                   7.00 na dobrý úmysl*

                   18.00 za farníky 

                  

2.11.          PÁTEK   Vzpomínka  na  všechny  věrné  zemřelé

                   7.00  mše sv. ve hřbitovní kapli – za všechny duše v očistci       

                   18.00  za  naše zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince

 

3.11.          SOBOTA  pam. Panny Marie           

                   7.00  za  Jiřího Hanuše, rodiče a sourozence

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

4.11.        31.  NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

                7.00  za Josefa a Vlastu Wolfovy

9.00  za farníky

11.00  Boušín 

15.00 mše sv. ve hřbitovní kapli

Sdělení farníkům 28. 10.

 

Děkujeme za sbírku minulé neděle na podporu misií:

Vybralo se: Farní kostel: 21 514,-

    Hospic: 793,-

    Misijní koláč: 24 966,-

    CELKEM: 47 273,-Kč    Díky všem dárcům!

 

 

NE  28.10. – Výročí 100 let od vzniku Československé republiky

                      9.00  MŠE  SV. za naši vlast a národ  

                                                (součást oslav výročí)

 

V tomto týdnu bude rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření

(před Dušičkami).

ST. a ČT. se zpovídá i dopoledne a PO-ČT také večer.

Při večerním zpovídání bude možnost tiché adorace.

Rozpis je vyvěšen.

 

ČT  1.11. – vzdělávání starších středoškoláků nebude.

 

PÁ  2.11. – ranní mše sv. v 7.00 bude ve hřbitovní kapli

                    Svátost smíření od 16.00

                    Po večerní mši sv. na faře společenství manželů

 

SO  3.11. – 18.00 společenství mladých (19-)

 

NE  4.11. – 15.00 mše sv. ve hřbitovní kapli,

                    poté modlitby za zemřelé a výkrop hřbitova.                                

  

DVD z 1.sv.přijímání a z biřmování jsou k zakoupení na faře

          (200,-Kč) – prosíme, neotálejte s vyzvednutím.

 

MŮŽETE  SI  OBJEDNAT:

Na stolku u sv. Antonína jsou objednací listy:

*DVD z Věčných slibů sestry Alžběty O.S.U.

*DVD z primice kaplana Jendy

*DVD z pohřbu otce Mariana

  

INFORMACE  O  VÝUCE  NÁBOŽENSTVÍ 

NA ZŠ. V.HEJNY:

 Pro velký počet žáků ve skupině (Bohu díky za to!!)

je 6.a 7. třída rozdělena:

6. třída: ST  14.00 hod

7. třída: ČT  13.45 hod