Ohlášky v týdnu od 8. 10.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

7.10.        27.  NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  za  Oldřicha a Annu Němečkovy a syna Oldřicha

                 9.00  za  farníky

                 11.00  Boušín 

                 18.00 – rozjímavá modlitba růžence a svátostné požehnání

  

8.10.           PONDĚLÍ               

                   18.00  za  dar zdraví

                  

9.10.           ÚTERÝ            

                   7.00  za rodiče, prarodiče a duše v očistci

 

10.10.                  STŘEDA  

                   18.00  za Antonína Vavřenu a celý rod

                                     

11.10.                  ČTVRTEK              pam. sv. Jana XXIII., papeže    

                   16.30  za  Františka a Martu Vítovy a celý rod 

 

12.10.                  PÁTEK   pam. sv. Radima, biskupa     

                   18.00 za zemřelé členy rodiny Kriegelovy a Tučkovy

 

13.10.                  SOBOTA  pam. Panny Marie           

                   7.00  Jana a Annu Královy

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

14.10.      27.  NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

                7.00  na poděkování za dar života a za Boží pomoc a požehnání

                9.00  za  farníky

                11.00  Boušín 

                18.00 – rozjímavá modlitba růžence a svátostné požehnání

Sdělení farníkům 7. 10.

NE  7.10. – po obou mších sv. uděluje novokněžské požehnání

                   P. Jenda Lukeš.

 

                    18.00 – modlitba rozjímavého růžence

                                a svátostné požehnání

 

PO  8.10. – 19.00 na faře společenství farníků

 

ÚT  9.10. – po ranní mši sv. úklid kostela a fary 

 

PÁ  12.10. – 19.00 na faře společenství mladých 19+

 

SO  13.10. – 15.00  společenství malých dětí a jejich rodičů

                                (v kostele)

 

NE  14.10. – po mši sv. (v 11.00) na Boušíně

                     bude udělováno novokněžské požehnání

 

 

INFO.  K  VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ:

Od tohoto týdne se vyučuje ve všech třídách a skupinách

– podle rozpisu.

STŘEDOŠKOLÁCI:

        Mladší – ST 16.30 na faře

        Starší   – ČT 18.15 na faře

 

NABÍDKA:

*Kalendáře diecézní – Krása maličkostí  - 70,-Kč

*Kalendáře „Bůh má smysl pro humor“

  vloženou složenkou podpoříte dobrovolným příspěvkem

  stavbu kostela v Brně-Lesné

*DVD z 1. sv. přijímání a z biřmování – k zakoupení na faře 

  (200,-Kč)