Seznam farních společenství s dny, kdy se schází

FARNÍ   SPOLEČENSTVÍ:

Srdečně zveme!!

 

Společenství mladých 19+

Každý druhý pátek (lichý týden) v 19 hod. na faře

 

 

Společenství mladých 19-

Každá druhá sobota (sudý týden) v 18 hod. na faře

 

 

Společenství farníků

Každé druhé pondělí (lichý týden) v 19 hod. na faře

 

 

Společenství (kdysi mladých) manželů

Každý druhý pátek (sudý týden) v 19 hod. na faře

 

 

Společenství rodičů a malých dětí

Druhá sobota v měsíci v 15.00 (na faře nebo v kostele)

 

 

Schůzky ministrantů

První čtvrtek v měsíci po dětské mši sv. od 4.třídy

Třetí čtvrtek v měsíci po dětské mši sv. do 3.třídy včetně