Měsíc prosinec  2018

Každou adventní neděli v 18.00 bude v kostele adventní modlitební setkání

(modlitba, adorace, Boží slovo, roráty, svátostné požehnání)

 

2.12. – při všech mších sv. – žehnání adventních věnců

  

16.12. – před kostelem: skautský adventní prodej

              (výtěžek bude odeslán na konto adventních koncertů ČT.)

 

Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi – bude upřesněno.

 

Pravidelné farní aktivity a společenství:

Společenství  farníků: 3.12., 17.12.

Společenství manželů: 14.12.

Společenství mladých (19+): 7.12., 21.12.

Společenství mladých (19-): 1.12., 15.12.

Společenství rodičů a malých dětí: 8.12.