Ohlášky v týdnu od 19. 11.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

19.11.                  PONDĚLÍ                   

                   18.00  za  rodinu Židovu a Skalských 

                  

20.11.                  ÚTERÝ                  

                   7.00  za  rodinu Bohuslavských a celý rod

 

21.11.                  STŘEDA   pam.  Zasvěcení  Panny  Marie  v Jeruzalémě     

                   18.00  za  Alžbětu Kaněrovou a manžela

                           

22.11.                  ČTVRTEK    pam. sv. Cecílie, panny a mučednice  

                   16.30  za  Marii Škodovou

                  

23.11.                  PÁTEK   Slavnost  SV. KLEMENTA I., PAPEŽE

                                     A MUČEDNÍKA, hlavního patrona naší diecéze   

                   18.00  za  živé i zemřelé varhaníky, zpěváky a hudebníky

                                našeho kůru

 

24.11.                  SOBOTA  pam.  sv.  Ondřeje a duhů,  vietnam. mučedníků          

                   7.00  za  nenarozené děti

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

25.11.      Slavnost  JEŽÍŠE  KRISTA  KRÁLE

                7.00  za  Zdeňka Holuba

                9.00  za  farníky

                11.00  Boušín 

               Celodenní adorace

              18.00 svátostné požehnání

Sdělení farníkům 18. 11.

Děkujeme za sbírku minulé neděle na plošné pojištění církevních objektů. Vybralo se: 22 609,-Kč.                                   Č.K. –     20 309,-

                                                       H.R. –       1 290,-

                                                       Hospic –    1 010,-

Pán Bůh zaplať!

 

PO  19.11. – v 19 hod na faře – společenství farníků

 

ÚT  20.11. – výlet do Staré Boleslavi, návštěva otce Baschanta.

                      Odjezd !!!z farního dvora!!! – 8.30!

 

ČT  22.11. – po dětské mši sv. na faře - Benjamínek

 

PÁ  23.11. – 19.00 na faře společenství mladých (19+)  

 

SO  24.11. – 18.00 Svatocecilský koncert

                      Účinkuje Svatojakubský chrámový sbor a orchestr

                      Pod taktovkou Mgr.Jiřího Kábrta.

                      Vstupné dobrovolné, srdečně všechny zveme!

 

NE  25.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále

                      Celodenní adorace

                     (adorátoři ať se zapíší na listinu u sv. Antonína)

                      18.00 svátostné požehnání                  

 

NABÍDKA:

Cyrilometodějské kalendáře na čtení (90,-Kč)

 

DVD z 1.sv.přijímání a z biřmování

jsou (STÁLE!!!) k zakoupení na faře (200,-Kč)

prosíme, neotálejte s vyzvednutím.