Ohlášky v týdnu od 26. 11.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

26.11.                  PONDĚLÍ                   

                   18.00  za  Rudolfa a Herberta Janákovi  

                  

27.11.                  ÚTERÝ                  

                   7.00  za  Martu a Zdeňka Šmídovy, rodiče a příbuzné

 

28.11.                  STŘEDA        

                   18.00  za rodinu Veseleňákovu a Otteovu 

                           

29.11.                  ČTVRTEK    

                   16.30  za rodinu Jansákovu a příbuzné 

                  

30.11.                  PÁTEK   Svátek sv. Ondřeje, apoštola   

                   18.00  za rodiče a duše v očistci

 

1.12.          SOBOTA            

                   7.00  za rodiče 

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

2.12.        1.  NEDĚLE  ADVENTNÍ

                7.00  za  Josefa a Ivu Šimkovy a celou rodinu 

                9.00  za  farníky

               11.00  Boušín 

               18.00  adventní  modlitební  setkání

               (modlitba, Boží slovo, adorace, roráty, svátostné požehnání)

Sdělení farníkům 25. 11.

Díky všem našim hudebníkům a zpěvákům

za včerejší krásný svatocecilský koncert!

 

NE  25.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále

                      Celodenní adorace

                     (adorátoři ať se zapíší na listinu u sv. Antonína)

                      18.00 svátostné požehnání                  

 

ÚT  27.11. – po ranní mši sv. úklid kostela a fary

 

PÁ  30.11. – 19.00 na faře společenství manželů  

 

SO  1.12.   – 9.30 Mikulášské divadélko u Regnerů

                     18.00 na faře společenství mladých (19-)

 

NE  2.12. –  Při všech mších sv. žehnání adventních věnců

                     Koná se sbírka na seminář a bohoslovce

                     18.00 adventní modlitební setkání                     

 

NABÍDKA:

*Cyrilometodějské kalendáře na čtení (90,-Kč)

*Knížka pro děti o sv. Anežce (za dobrovolný příspěvek)

*Brožurka na advent (20,-Kč)

 

DVD z 1.sv.přijímání a z biřmování a z pohřbu o.Mariana

jsou (STÁLE!!!) k zakoupení na faře (200,-Kč)

prosíme, neotálejte s vyzvednutím.

 

ADVENTNÍ  MODLITEBNÍ  SETKÁNÍ

Každou adventní neděli v 18.00 v kostele

 

*Adorace

*Boží slovo

*Modlitba

*Roráty

*Svátostné požehnání

 

Všechny srdečně zveme!