Ohlášky v týdnu od 5. 11.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

 

5.11.           PONDĚLÍ                 

                   18.00  za  živé i zemřelé členy rodiny Lelkovy a Rudolfovy

                  

6.11.           ÚTERÝ                

                   7.00  za  rodinu Ulrichovu a celý rod

 

7.11.           STŘEDA     

                   18.00  za  rodinu Střihavkovu, dceru a Oldřicha Leitnera

                                     

8.11.          ČTVRTEK   

                   16.30  za  dar zdraví a Božího požehnání

                  

9.11.          PÁTEK   Svátek  Posvěcení  Lateránské  baziliky

                   18.00 na poděkování za 35 let manželství

                               a za další Boží pomoc a ochranu pro rodinu

 

10.11.                  SOBOTA  pam.  sv. Lva Velikého, papeže           

                   7.00  za  Vlastu Šrötterovou

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

 

 

11.11.      32.  NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

                7.00  za  živé i zemřelé osadníky Olešnice

                9.00  za farníky

                11.00  Boušín 

Sdělení farníkům 4. 11.

NE  4.11. – 15.00 mše sv. ve hřbitovní kapli,

                    poté modlitby za zemřelé a výkrop hřbitova.                                

PO  5.11. – po večerní mši sv. společenství farníků

 

ÚT  6.11. – po ranní mši sv. úklid kostela a fary

 

ČT  8.11. – po dětské mši sv. proběhne „svatomartinský průvod“

                   od kostela k Háčku.

                   Prosíme děti, aby si s sebou vzaly lampión.    

 

PÁ  9.11. – 19.00 na faře společenství mladých (19+)  

 

NE  11.11. – koná se sbírka na plošné pojištění

                     všech církevních objektů v naší diecézi.

 

                     15.00  společenství rodičů s malými dětmi

                               Sejdeme se na hřbitově!                     

 

V tomto týdnu nebude vzdělávání středoškoláků,

ani náboženství v Olešnici.

 

DVD z 1.sv.přijímání a z biřmování jsou k zakoupení na faře

          (200,-Kč) – prosíme, neotálejte s vyzvednutím.