Seznam nedělních mší svatých do konce roku, které budou doprovázeny rytmickým doprovodem

Drazí přátelé, zde uvádíme seznam mší svatých, které budou doprovázeny rytmickým doprovodem (kytarou, klávesami, houslemi apod.) a písněmi tomu odpovídajícími.

Těšíme se a děkujeme všem, kteří se zapojují a zapojí. Máte-li zájem nám pomoci hudbou či zpěvem domluvte se nejlépe s panem Michalem Krejčím (krejci.m@hotmail.cz 739 010 922) či s panem kaplanem Janem Lukešem (jenda.lukes@gmail.com 777 626 984). Děkujeme předem.

Tyto mše svaté budou vždy v neděli v 9 hodin. (Měsíční interval.)

16. prosince - 3. neděle adventní

Zkouška je vždy v pátek předtím v 19 hodin a v neděli od 8 hodin.

S přáním ať tyto mše nás přibližují k Tomu, který je Láska a Pokoj

srdečně Jan Lukeš, kaplan