Ohlášky v týdnu od 3. 12.

Pořad bohoslužeb v Červeném Kostelci

3.12.           PONDĚLÍ   pam.  sv.  Františka  Xaverského,  kněze                   

                   18.00  za  živé i zemřelé členy rodiny Laštovičkovy a Hepnarovy  

                  

4.12.           ÚTERÝ                  

                   7.00  za  Antonína Hermana, manželku a rodiče

 

5.12.           STŘEDA        

                   18.00  za  Josefa Mathu 

                           

6.12.          ČTVRTEK   pam.  sv. Mikuláše,  biskupa    

                   16.30  na dobrý úmysl* 

                  

7.12.          PÁTEK   pam. sv. Ambrože,  biskupa  a  učitele  církve  

                   7.00  za  kněžská  a  řeholní  povolání  a  za představené  semináře*

.                  18.00  za živé i zemřelé osadníky Olešnice

 

8.12.          SOBOTA      Slavnost  PANNY  MARIE, POČATÉ  BEZ  POSKVRNY  PRVOTNÍHO  HŘÍCHU            

                   7.00  na  dobrý  úmysl a za dar víry a lásky 

                   18.00 Horní Radechová  (s nedělní platností)

  

9.12.        2.  NEDĚLE  ADVENTNÍ

                7.00  za  Petra Blose 

                9.00  za  farníky

               11.00  Boušín 

               18.00  adventní  modlitební  setkání  (modlitba, Boží slovo, adorace, roráty, svátostné požehnání)

Sdělení farníkům 2. 12.

CELOADVENTNÍ SBÍRKA:  NA PODPORU  TV. NOE

                                             (označená pokladna)

 

NE  2.12. –  Při všech mších sv. žehnání adventních věnců

                     Koná se sbírka na seminář a bohoslovce

                     18.00 adventní modlitební setkání                     

                     

PO  3.12. – 19.00 na faře společenství farníků

 

PÁ  7.12. –  mše sv: 7.00 a 18.00

                     Od 16.00 příležitost ke svátosti smíření

                     19.00 na faře společenství mladých (19+)  

 

SO  8.12.   – 15.00 společenství rodičů a malých dětí (na faře)

 

NE  9.12. –   18.00 adventní modlitební setkání                    

 

NABÍDKA:

*Cyrilometodějské kalendáře na čtení (90,-Kč)

 

DVD  z pohřbu o.Mariana jsou (STÁLE!!!) k zakoupení na faře (200,-Kč) prosíme, neotálejte s vyzvednutím.

 

Je možné se také zapsat na stolku u sv. Antonína na DVD z Rokytnice z primice + bonus, scénky z jilemnického Společenského domu.