Seznam nedělních mší svatých, které budou doprovázeny rytmickým doprovodem

Drazí přátelé, zde uvádíme seznam mší svatých, které budou doprovázeny rytmickým doprovodem (kytarou, klávesami, houslemi, kachonem, apod.) a písněmi tomu odpovídajícími.

Těšíme se a děkujeme všem, kteří se zapojují a zapojí.

Máte-li zájem nám pomoci hudbou či zpěvem, domluvte se nejlépe s panem Michalem Krejčím (krejci.m@hotmail.cz, 739 010 922) či s panem kaplanem Janem Lukešem (jenda.lukes@gmail.com, 777 626 984).

Děkujeme předem.

Tyto mše svaté budou vždy v neděli v 9 hodin. (Měsíční interval.)

24. února - 7. neděle v mezidobí

24. března - 3. neděle postní – skupina etc

28. dubna - 2. neděle velikonoční – „skautská“ mše svatá. Mše svatá po svátku sv. Jiří.

19. května - 5. neděle velikonoční

16. června - slavnost Nejsvětější Trojice

S přáním ať tyto mše nás přibližují k Tomu, který je Láska a Pokoj

srdečně P. Jan Lukeš, kaplan