Květnové bohoslužby na Boušíně

KVĚTNOVÉ  BOHOSLUŽBY

V  PAMÁTNÉM  KOSTELÍKU 
NAVŠTÍVENÍ  PANNY  MARIE
NA  BOUŠÍNĚ
 
Každou  neděli  a  úterý  vždy v 18.00

(nedělní mše sv. v 11.00 v květnu není)