Měsíc květen 2019

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Měsíc květen je zasvěcený mariánské úctě.
Májové pobožnosti:
NE – 18.00 se svátostným požehnáním
Všední den – vždy po mši sv.


Květnové bohoslužby na Boušíně:
NE – 18.00 mše sv., májová, svátostné požehnání (mše sv. v 11.hod v květnu není)
ÚT – 18.00 mše sv. a májová pobožnost


1.5. – 10.00 poutní mše sv. v kapli sv. Josefa dělníka ve Lhotě (latinská)
18.00 mše sv. a májová pobožnost ve farním kostele
18.00 mše sv. a májová pobožnost - Boušín


8.5. – farní pouť do Malých Svatoňovic
12.00 mše sv. v kostele P.Marie Sedmiradostné
Poté opékání.


24.5. – NOC KOSTELŮ
Bližší program bude včas uveden na plakátech
Začátek v 18.00


30.5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše sv. v 7.00 a 18.00
Příprava dětí na 1. Svaté přijímání – každou SO v 9.00 na faře.

Pravidelné farní aktivity a společenství:
Společenství farníků.
Společenství mladých (19+).
Společenství mladých (19-).
Společenství rodičů a malých dětí.
Schůzky ministrantů
Konají se podle ohlášení v kostele (info. Na farním webu)