První ministrantské schůzky letošního školního roku

První ministrantská schůzka letošního školního roku se uskuteční ve čtvrtek po dětské mši svaté 19. září pro ministranty od 4. třídy výš.

Ve čtvrtek 3. října pro ministranty předškolní a školní do 3. třídy včetně.

Děkujeme za vaši ministrantskou službu a Vám rodiče za podporu a pomoc.

P. Jan Lukeš, kaplan