Přidán zápis z pastorační rady z úterý 8. 10. 2019

https://farnostck.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/184_00184/zapis-z-jednani-prf-2019-10-08.pdf