Farní pouť do Filipova

 

FARNÍ POUŤ do Filipova u Rumburku

(významné mariánské poutní místo v severních Čechách, v litoměřické diecézi spjaté se zjevením Panny Marie)

V minulosti již naše farnost toto poutní místo navštívila, s ohledem na opětovný projevený zájem farníků, chceme pouť zopakovat.

Základní údaje:

Odjezd: o půlnoci z neděle 12. 1. na pondělí 13. 1. 2020 z Č. Kostelce.

Mše sv. ve Filipově: 4:00 (čas zjevení).

Vzdálenost: Č. Kostelec – Filipov cca 170 km (jedna cesta).

Cena: při plném obsazení autobusu (49 osob) 300 Kč na 1 osobu. (při menším počtu obsazení autobusu se cena o něco málo navýší).

Předpokládaný návrat: v pondělí 13. 1. dopoledne.

Nahlásit se: do 29. 11. 2019, zapsat se do tabulky vzadu v kostele nebo se ozvat kněžím.

Poznámka: požadavky na osobní hygienu a základní občerstvení (pitný režim) jsou k dispozici v blízkosti kostela.

Význam farní poutě:

Zážitek duchovní, sbližování farníků, společné prožitky farníků všech věkových kategorií.

Křesťanský význam poutě je jednak v možnosti pokání za hříchy, touha po očištění, posvěcení, prosební úmysly, poděkování na různé úmysly.

O poutním místě:

Zjevení Panny Marie se uskutečnilo dne 13. 1. 1866. Bylo to nejmladší zjevení Panny Marie v českých zemích. Ve 4.00 hodiny v noci z 12. ledna na 13. ledna 1866 se ve Filipově v domě čp. 63 tkadleně Magdaleně Kade při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení: "Mein Kind, von jetzt an heilt's" (Mé dítě, od nynějška se to hojí). Dosud nevyléčitelně nemocná Magdalena (1835-1905) byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat. K místu zjevení Panny Marie a mimořádného uzdravení, začaly putovat zástupy lidí. Interiér "milostného domu" čp. 63 se změnil na kapli.

Díky opakujícím se zprávám o uzdravení nemocných na přímluvu Matky Boží byl Filipov počátkem 20. století nazýván "Lurdy severních Čech". Ve 30. letech 20. století do poutního kostela ve Filipově přicházelo na 100 000 poutníků ročně.

Dne 13. 1. 1926 byl poutní kostel ve Filipově papežem Piem XI. (1857-1939) prohlášen za basiliku minor. Stalo se tak při 60. výročí zjevení Panny Marie na základě žádosti generálního moderátora kongregace redemptoristů.

Další informace:

https://rumburk.farnost.cz/farnost/filipov/bazilika.php#!pp[a]/0/ 

Soubory ke stažení