Farní pouť do Filipova

 

FARNÍ POUŤ do Filipova u Rumburku

(významné mariánské poutní místo v severních Čechách, v litoměřické diecézi spjaté se zjevením Panny Marie)

V minulosti již naše farnost toto poutní místo navštívila, s ohledem na opětovný projevený zájem farníků, chceme pouť zopakovat.

Základní údaje:

Odjezd: v neděli 12. 1. už ve 23:30 (místo plánované půlnoci) z autobusového nádraží v Č. Kostelci.

Mše sv. ve Filipově: 4:00 (čas zjevení).

Vzdálenost: Č. Kostelec – Filipov cca 170 km (jedna cesta).

Předpokládaný návrat: v pondělí 13. 1. dopoledne.

Cena: Zatím se přihlásilo 37 lidí (tzn. cena 370 Kč na osobu).

Pokud se nám podaří naplnit autobus pro 45 lidí, bude cena 300 Kč.

Pokud by se tedy chtěl ještě někdo přihlásit, kontaktujte i nadále paní Janu Křečkovou (731 580 034), v autobuse je ještě několik volných míst.

Po tomto termínu budeme tuto pouť nabízet farnostem v okolí. Zajíždět však nikam nebudeme, dojezd do Č. Kostelce si každý musí zajistit sám, stejně tak i po návratu dojezd domů.

Poznámka: požadavky na osobní hygienu a základní občerstvení (pitný režim) jsou k dispozici v blízkosti kostela.

Význam farní poutě:

Zážitek duchovní, sbližování farníků, společné prožitky farníků všech věkových kategorií.

Křesťanský význam poutě je jednak v možnosti pokání za hříchy, touha po očištění, posvěcení, prosební úmysly, poděkování na různé úmysly.

O poutním místě:

Zjevení Panny Marie se uskutečnilo dne 13. 1. 1866. Bylo to nejmladší zjevení Panny Marie v českých zemích. Ve 4.00 hodiny v noci z 12. ledna na 13. ledna 1866 se ve Filipově v domě čp. 63 tkadleně Magdaleně Kade při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení: "Mein Kind, von jetzt an heilt's" (Mé dítě, od nynějška se to hojí). Dosud nevyléčitelně nemocná Magdalena (1835-1905) byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat. K místu zjevení Panny Marie a mimořádného uzdravení, začaly putovat zástupy lidí. Interiér "milostného domu" čp. 63 se změnil na kapli.

Díky opakujícím se zprávám o uzdravení nemocných na přímluvu Matky Boží byl Filipov počátkem 20. století nazýván "Lurdy severních Čech". Ve 30. letech 20. století do poutního kostela ve Filipově přicházelo na 100 000 poutníků ročně.

Dne 13. 1. 1926 byl poutní kostel ve Filipově papežem Piem XI. (1857-1939) prohlášen za basiliku minor. Stalo se tak při 60. výročí zjevení Panny Marie na základě žádosti generálního moderátora kongregace redemptoristů.

Další informace:

https://rumburk.farnost.cz/farnost/filipov/bazilika.php#!pp[a]/0/ 

Soubory ke stažení