Přidán zápis z ekonomické rady z 5.11.2019

https://farnostck.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/25_00025/zapis-z-jednani-erf-2019-11-05.pdf