Katedrální kapitula přijala nové členy - mezi nimi našeho rodáka P. Prokopa Brože

V neděli 1. prosince byli slavnostně přijati mezi kanovníky Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové tři duchovní.

Mezi stávající sídelní kanovníky byli dekretem diecézního biskupa instalováni Mons. Jan Paseka – generální vikář a P. Prokop Brož – biskupský vikář pro školství, děkan farnosti Nový Hradec Králové, biskupský delegát pro ekumenismus a ředitel Diecézního teologického institutu. Čestným kanovníkem se stal Mons. Pavel Dokládal, farář farnosti Koclířov u Svitav, vedoucí Diecézního poutního centra.

Fotografie zde