Silvestrovské hlášení 2019

FARNOST ČERVENÝ KOSTELEC

SVÁTOSTI

 • KŘTY: 17          
 • 1.SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ: 18 dětí
 • SVATBY: 7
 • POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH: 66 (+ hospic 207)       
 • POHŘBY: do země 31, rozloučení před kremací 3

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

162 žáků a studentů (z toho 24 starších středoškoláků)

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI:

(podrobný výkaz hospodaření farnosti bude vypracován a zveřejněn po novém roce)

 

CO SE DĚLO VE FARNOSTI V ROCE 2019 A ZA CO PÁNU BOHU DĚKUJEME:

 • jmenování nové pastorační a ekonomické rady

Kromě pravidelných poutí a posvícení v kostelích a kaplích a různých pobožností proběhly tyto akce:

22. 1.   Ekumenická bohoslužba – v Žižkově sboru církve husitské

24. 3.   přednáška P. Prokopa Brože – téma Gender

12. 4.   přednáška P. Tomáše Petráčka – o P. Josefu Toufarovi

8. 5.     Pěší pouť do Malých Svatoňovic

19. 5.   vernisáž výstavy Člověk a víra

24. 5.   Noc kostelů

1. 6.     vikariátní turnaj ve volejbale

1. 6.     koncert v rámci festivalu Kamerata Nova

2. 6.     První svaté přijímání dětí

4. 6.     P. Alois Špulák slavil 85 let

9. 6.     Setkání se sestrami františkánkami z Hoješína – beseda a prezentace o s. Elišce Pretschnerové

28. 7.   Žehnání dopravních prostředků na Boušíně

28. 7.   Loučení s o. Petrem

1. 8.     Nástup nového administrátora farnosti
1.9.      Žehnání školních potřeb

5. 10.   brigáda na faře (úklid půdy a spodních místností)

11. – 12. 10. P. Jan Balík – duchovní obnova – program pro mladé, pak pro dospělé, předevš. pro manžele

18. 10. svátost pomazání nemocných při mši sv.

24. 10. Talk show P. Czendlika „Postel – hospoda – kostel“ (Divadlo)

19. 11. biskup Malý navštívil Kostelec (mše sv., poté beseda)

23. 11. svatocecilský koncert

26. 12. Koledy s cimbálovkou


VÝHLED DO NOVÉHO ROKU 2019 (dá-li Pán Bůh):

Plánované investice:

 • pořízení nového stanu (12 000 Kč)
 • oprava varhan (170 000 Kč) – 2019 – 2022
 • pořízení nového plynového kotle na faru (i komínové vložky, termostat ovládání…) (70 000 Kč) – leden 2020
 • zděná přístavba ze dvora fary (250 000 Kč) – jaro 2020 – cena se sníží brigádnickou prací (pomoc se zbouráním staré přístavby)

Další aktivity:

Na pastorační i ekonomické radě budeme procházet Vaše nápady, které jste uveřejnili v dotazníku. 

PODĚKOVÁNÍ: 

 • P. Jendovi Lukešovi za kaplanskou službu
 • členům pastorační a ekonomické rady za jejich spolupráci
 • P. Aloisi Špulákovi za zpovědní službu a péči o nemocné
 • jáhnům – Otakarovi Regnerovi a Miroslavu Wajsarovi za jáhenskou službu
 • katechetům a katechetkám za výuku náboženství
 • akolytům za službu v kostele a obětavé návštěvy nemocných s N.S.O.
 • kostelníkům, lektorům, ministrantům
 • varhaníkům, členům chrámového sboru a orchestru, jejich dirigentům a vedoucím, všem pěveckým sdružením ve farnosti a těm, kdo zpívají žalmy
 • všem, kdo pravidelně uklízejí kostel a faru
 • všem, kdo se podílejí na květinové výzdobě kostela a jeho přípravě na slavení liturgických svátků
 • všem pracovníkům a pomocníkům při údržbě a opravách kostela a fary, na mnoha drobných pracích a službách pro kostel a farnost
 • řidičům za obětavý dovoz seniorů na bohoslužby
 • všem, kdo obětavě přispívají do sbírek, za všechny dary a finanční podporu
 • děkuji také za pozvání kněží do rodin, za Vaši starost o nás i za Vaše modlitby za nás
 • děkuji za modlitby a oběti všech farníků
 • děkuji za vaše různé nápady a návrhy
 • a dále prosím o modlitby za nás za kněze, za naši farnost, za našeho biskupa i papeže (jak nám to často připomíná)
 • a budu se těšit na vzájemná setkávání se a spolupráci v novém roce

Soubory ke stažení