Na bohoslužbu nad 100 osob opět v rouškách

S účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin platí na území celé České republiky pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas opět povinnost nosit roušky.

Prosíme noste si s sebou roušky především na nedělní a na páteční mše svaté zde v Červeném Kostelci.

S účinností od 27. 7. 2020 od 0:00 hodin je na území celé České republiky stanoven maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů je 5.

Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob.

Doporučujeme při bohoslužbách dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor.

 Zdroj církev.cz