ZMĚNY od 22. 10.

Od 22. 10. vláda zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Nařizuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů jedné domácnosti. Proto od 22.10. VŠECHNY MŠE NEJSOU PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI a je možné je SLEDOVAT POUZE PŘES FARNÍ WEB: www.farnostck.cz. Další výjimky jsou účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob a návštěvy hřbitova.