Pět on-line her s názvem Největší příběhy všech dob

Zde jsou informace k online hrám. Pět on-line her s názvem "Největší příběhy všech dob" si klade za cíl ukázat Bibli jako zdroj moudrosti a poznání. Jeden z největších myslitelů, spisovatelů, pedagogů Jan Amos Komenský napsal: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“. Za nejvýznamnější zdroj moudrosti tento „učitel národů“ považoval Bibli.