Humanitární krize v Indii

Vážení dárci,

zeptali jsme se našich indických partnerů, jak bychom jim mohli pomoci v současné humanitární krizi způsobené pandemií. 

Arcibiskupství v Bangalore zřídilo v uzavřených školách provizorní střediska, kde lékaři a dobrovolníci ošetřují nemocné. Biskupství v Belgaum přispívá chudým lidem na očkování, které je na některých místech zpoplatněno (cca 100 Kč za vakcínu). V obou oblastech naši partneři zajišťují léčbu chudým rodinám s dětmi a pomáhají zásobovat vybrané nemocnice léky, kyslíkovými lahvemi a ochrannými prostředky. Také se podílejí na organizaci pohřbů.

Můžete pomoci také tím, že o možnosti přispět řeknete někomu dalšímu. Vyhlásili jsme veřejnou sbírku na pomoc indickým sirotkům a rodinám v nouzi. Číslo sbírkového účtu je 1387434288/2700 (VS 54000). 

Omlouváme se, ale nyní není v našich silách jednotlivě zjišťovat, zda je konkrétní dítě nebo jeho rodina v pořádku. Situace se může ze dne na den změnit. Rodiny zapojených dětí se v případě potřeby mohou kdykoliv obrátit s prosbou o pomoc na naše partnery.

Upřímně děkujeme za jakoukoliv pomoc, naši indičtí partneři za ni budou velmi vděční.

Hezké jaro Vám za tým Adopce na dálku přeje 

Vojtěch Homolka

Můžete požádat o potvrzení o daru prostřednictvím tohoto formuláře: https://adopce.hk.caritas.cz/doprovodne-projekty/chci-potvrzeni-o-prijeti-daru/

 
Mgr. Vojtěch Homolka
vedoucí projektu Adopce na dálku®, koordinátor Tříkrálové sbírky
+420 495 063 177, vojtech.homolka@hk.caritas.cz
web: adopce.hk.caritas.cz, facebook: adopce.dchhk.cz