Adorace - slavnost Ježíše Krista Krále 26. listopadu 2017